Didmeninio platinimo licencija

← Atgal

Bendra informacija

Uždaroji akcinė bendrovė "LUNDBECK LIETUVA"

211628460

Uždaroji akcinė bendrovė

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9 - 3

(5) 2314188

lietuva@lundbeck.com

Veiklos vietos informacija

Uždaroji akcinė bendrovė "LUNDBECK LIETUVA"

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9 - 3

(5) 2314188

(5) *

lietuva@lundbeck.com

0103

2

2012-01-17 sprendimo data: 2012-01-17

Galiojimas panaikintas

2016-12-31

2016-12-31

(1.4)1A-1167

2016-12-28

2011-03-30 tiekimo sutartis su H.Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Danija (Didmeninio platinimo licencija Nr.15610). Pagal sutartį vykdomi didmeninio platinimo veiksmai: vaistinių preparatų sandėliavimas, užsakymų surinkimas, vaistinių preparatų pristatymas gavėjams, atšauktų vaistinių preparatų priėmimas, grąžintų vaistinių preparatų iš klientų priėmimas ir kokybės įvertinimas, netiektinų vaistinių preparatų priėmimas.

 • Neregistruoti EEE valstybėse ir skirti EEE rinkai (vardiniai vaistiniai preparatai) / without a Marketing Authorisation in EEA and intended for EEA market
 • Neregistruoti EEE valstybėse ir skirti eksportui / without a Marketing Authorisation in EEA and intended for exportation
 • Registruoti EEE valstybėje (-ėse) / with a Marketing Authorisation in EEA country(s)
 • Eksportas / Export
 • Įsigijimas / Procurement
 • Kita veikla / Other activities
 • Laikymas (saugojimas) / Holding
 • Tiekimas / Supply
 • Imuniniai vaistiniai preparatai / Immunological medicinal products
 • Kiti preparatai / Other products
 • Kraujo vaistiniai preparatai / Medicinal products derived from blood
 • Medicininės dujos / Medicinal gases
 • Narkotiniai preparatai / Narcotic products
 • Psichotropiniai preparatai / Psychotropic products
 • Radiofarmaciniai vaistiniai preparatai (įskaitant radionuklidų rinkinius) / Radiopharmaceuticals (including radionuclide kits)
 • Šaltai laikomi preparatai (reikia laikyti žemoje temperatūroje) / Cold chain products (requiring low temperature handling)

Farmacinės veiklos vadovas, atsakingas už didmeninį platinimą

Leopoldas

Rankauskas

4067

FVV istorija

Licencijos rūšis Vardas pavardė Licencijos numeris Spaudo numeris Data nuo Data iki