Didmeninio platinimo licencija

← Atgal

Bendra informacija

UAB "MEDIKONOS DISTRIBUCIJA"

111740615

Uždaroji akcinė bendrovė

Neries kr.18, Kaunas

(37) 361113

info@medikona.lt

Veiklos vietos informacija

UAB "MEDIKONOS DISTRIBUCIJA"

Neries krantinė 18, Kaunas

(37) 361113

(37) 360108

info@medikona.lt

0144

1

2005-05-19 sprendimo data: 2005-05-19

Galiojimas panaikintas

2017-10-09

2017-10-09

(1.4)1A-1236

2017-10-09

2005-01-10 paslaugų teikimo sutartis Nr.050110/1 su UAB "Medikona", Neries krantinė 18, Kaunas

 • Žmonėms skirti vaistiniai preparatai
 • Veikliosios medžiagos
 • Pagalbinės medžiagos, įrašytos į Europos Komisijos sąrašą
 • Įsigijimas (pirkimas, priėmimas ir kontrolė)
 • Laikymas (saugojimas)
 • Tiekimas
 • Eksportas (į Europos Sąjungą ar su Europos Bendrija pasirašiuosias Europos ekonominės erdvės sutartį šalis, į trečiąsias šalis)
 • Neregistruoti EEE valstybėse ir skirti EEE rinkai (vardiniai vaistiniai preparatai) / without a Marketing Authorisation in EEA and intended for EEA market
 • Neregistruoti EEE valstybėse ir skirti eksportui / without a Marketing Authorisation in EEA and intended for exportation
 • Registruoti EEE valstybėje (-ėse) / with a Marketing Authorisation in EEA country(s)
 • Eksportas / Export
 • Įsigijimas / Procurement
 • Kita veikla / Other activities
 • Laikymas (saugojimas) / Holding
 • Tiekimas / Supply
 • Imuniniai vaistiniai preparatai / Immunological medicinal products
 • Kiti preparatai / Other products
 • Kraujo vaistiniai preparatai / Medicinal products derived from blood
 • Medicininės dujos / Medicinal gases
 • Narkotiniai preparatai / Narcotic products
 • Psichotropiniai preparatai / Psychotropic products
 • Radiofarmaciniai vaistiniai preparatai (įskaitant radionuklidų rinkinius) / Radiopharmaceuticals (including radionuclide kits)
 • Šaltai laikomi preparatai (reikia laikyti žemoje temperatūroje) / Cold chain products (requiring low temperature handling)

Farmacinės veiklos vadovas, atsakingas už didmeninį platinimą

Ligita

Nomeikienė

0931VP

FVV istorija

Licencijos rūšis Vardas pavardė Licencijos numeris Spaudo numeris Data nuo Data iki