Didmeninio platinimo licencija

← Atgal

Bendra informacija

"Brosfarma", UAB

304596579

Uždaroji akcinė bendrovė

Teisinis statusas neįregistruotas

Kauno m. sav., Kauno m., A. Stulginskio g. 41G

LT-48313

+370-620-33355

info@brosfarma.com

Veiklos vietos informacija

"Brosfarma", UAB

Kauno m. sav., Kauno m., A. Stulginskio g. 41G

LT-48313

+370-620-33355

info@brosfarma.com

0907

1

2017-12-01 ( sprendimo data: 2017-12-01 , sprendimo numeris: (1.4)1A-1413 )

Galioja

2017-12-01

2017-12-02

(1.4)1A-1413

2017-12-01

2017-08-25 pasaugos sutartis Nr. ENT/PAS/2017/08/25 su UAB "ENTAFARMA", Klonėnų vs.1, Širvintų r. sav. (Didmeninio platinimo licencija Nr.0105). Pagal sutartį vykdomi didmeninio platinimo veiksmai: vaistinių preparatų priėmimas, laikymas (saugojimas) ir transportavimas.

 • Neregistruoti EEE valstybėse ir skirti EEE rinkai (vardiniai vaistiniai preparatai) / without a Marketing Authorisation in EEA and intended for EEA market
 • Neregistruoti EEE valstybėse ir skirti eksportui / without a Marketing Authorisation in EEA and intended for exportation
 • Registruoti EEE valstybėje (-ėse) / with a Marketing Authorisation in EEA country(s)
 • Eksportas / Export
 • Įsigijimas / Procurement
 • Kita veikla / Other activities: Lygiagretus importas ir platinimas, vardinių vaistinių preparatų platinimas.
 • Laikymas (saugojimas) / Holding
 • Tiekimas / Supply
 • Imuniniai vaistiniai preparatai / Immunological medicinal products
 • Kiti preparatai / Other products
 • Kraujo vaistiniai preparatai / Medicinal products derived from blood
 • Medicininės dujos / Medicinal gases
 • Narkotiniai preparatai / Narcotic products
 • Psichotropiniai preparatai / Psychotropic products
 • Radiofarmaciniai vaistiniai preparatai (įskaitant radionuklidų rinkinius) / Radiopharmaceuticals (including radionuclide kits)
 • Šaltai laikomi preparatai (reikia laikyti žemoje temperatūroje) / Cold chain products (requiring low temperature handling)

Farmacinės veiklos vadovas, atsakingas už didmeninį platinimą

Linas

Remeikis

5407

FVV istorija

Licencijos rūšis Vardas pavardė Licencijos numeris Spaudo numeris Data nuo Data iki
Vaistininko praktikos licencija Linas Remeikis 5407 5407 2017-12-01